Informacje różne
DRUKI IS DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA STUDIÓW: Drukuj
Środa, 08. Wrzesień 2010 09:56

Druki dla studentów kierunku Socjologia

 
Zagadnienia do egzaminów Drukuj
Środa, 08. Wrzesień 2010 10:35

ZAGADNIENIA DO EGZAMINÓW

 
NOWE SPECJALNOŚCI NA SOCJOLOGII Drukuj
Czwartek, 05. Czerwiec 2014 10:32

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową specjalnością REWITALIZACJA  SPOŁECZNA 

 

 

 
Programy studiów stacjonarnych Drukuj
Poniedziałek, 02. Sierpień 2010 09:03
 
Sylwetka absolwenta Drukuj
Środa, 08. Wrzesień 2010 12:12
 
List od studentów do przyszłych studentów Drukuj
Środa, 08. Wrzesień 2010 13:51
 
Indywidualna Organizacja Studiów Drukuj
Poniedziałek, 26. Wrzesień 2011 09:43

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (I.O.S.) w roku ak. 2011 / 2012

  1. Zgodnie z Regulaminem Studiów UZ (§ 19), zgoda na I.O.S. udzielana jest w uzasadnionych przypadkach.
  2. Do podania o I.O.S. należy załączyć dokumenty potwierdzające sytuację, która uzasadnia przyznanie tego przywileju.
  3. Zgoda na I.O.S. nie polega na automatycznym zwolnieniu studenta z uczestnictwa w zajęciach i nie działa wstecz.
  4. Terminem rozpoczęcia I.O.S. z danego przedmiotu jest dzień uzyskania pisemnej zgody wykładowcy.
  5. Wykładowca może oczekiwać od studenta przedstawienia harmonogramu tych obowiązków, które utrudniają regularne uczestnictwo w zajęciach.
  6. Warunki zaliczenia określa wykładowca i zapisuje je w Planie I.O.S. (wymagany zakres uczestnictwa w zajęciach, konsultacje, kolokwia, prace zaliczeniowe itp.).
  7. I.O.S. nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i przystąpienia do egzaminów zgodnie z harmonogramem sesji.
  8. Poza szczególnymi przypadkami losowymi I.O.S. nie jest przyznawana na studiach niestacjonarnych oraz w pierwszym semestrze studiów pierwszego stopnia.

 

Zasady przyznawania I.O.S. zostały zaakceptowane przez Radę Wydziału 21.09.2011 r.

 

 
Praktyki Drukuj
Środa, 08. Wrzesień 2010 09:56